OAK MOUNTAIN us ofereix totes les solucions relatives al sector immobiliari, assessorant-vos, en cadascun dels processos, a través del nostre equip d'experts professionals, per donar satisfacció a totes les vostres necessitats relacionades amb aquest sector.


COMPRA - VENDA

  • Assessorament personalitzat.
  • Gestionem tots els tràmits de principi a fi. 
  • Transmissions del patrimoni immobiliari en qualsevol de les seves formes: Compra-venda, herències, donacions, successions, etc.
  • Si sou propietari d'un habitatge i voleu llogar-lo o vendre'l, nosaltres ens encarreguem de totes les gestions, i a més el publiquem a la nostra web immobiliària.

GESTIÓ DE LLOGUER

  • Elaboració de contractes sobre la base de la legislació vigent.
  • Informació puntual al propietari i assessorament juridicolegal.
  • Constitució i dipòsit de fiança.
  • Publicitat específica per a cada immoble, a través de la nostra pàgina web.
  • Gestionem la vostra cartera d'immobles, amb la màxima professionalitat i eficàcia.